นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

  1. ในกรณีที่สินค้าจัดส่งมีความผิดพลาด หรือเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากท่านได้รับสินค้า
  2. ทาง Quality Plus ขอรับสินค้าคืน ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่ลูกค้าได้รับจากเรา โดยสินค้าต้องยังไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์หรือเปิดใช้งาน ในสภาพเดียวกันกับที่เราส่งให้ลูกค้า ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเข้าบัญชีของท่าน
  3. กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า ส่งสินค้าที่ของท่านกลับมาทาง EMS ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ เราจะคืนเงินค่าจัดส่งตามจำนวนจริงเข้าบัญชีของท่าน
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ info@qualityplus.co.th หรือ โทร 061-396-3666 สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์
  5. ทาง Quality Plus ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:5.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก https://www.acnocskincare.com5.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิด แกะ ฉีก บรรถจุภัณฑ์หรือมีการใช้แล้ว

    5.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งกลับมา Quality Plus ของลูกค้าเอง

    5.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า