บทความ

“ รักษาสิวด้วยยาแรงยิ่งดี … “

ผู้เป็นสิวมักมีความเชื่อว่า การใช้ยารักษาสิว ยิ่งแรงยิ่งดี
เช่น เชื่อว่า ถ้าใช้ยาทาแล้วได้ผล ถ้าเพิ่มความเข้มข้นเป็น 10% ก็น่าจะได้ผลมากขึ้นอีก 
แต่ที่จริงนั้น ถ้าใช้ยาความเข้มข้นต่ำได้ผลดี ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแรงขึ้น
เพราะนอกจากจะเสียเงินมากขึ้นโดยไม่จำเป็นแล้ว
อาการอันไม่พึงประสงค์จากยา เช่น การระคายเคือง หน้าลอก แสบแดง ฯลฯ
ก็จะเกิดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ