บทความ

“ สิวไม่ใช่โรคติดต่อ…“

เพราะสิวติดต่อกันไม่ได้ สาเหตุของสิวเป็นเรื่องภายในของแต่ละบุคคล
ดังได้เคยกล่าวแล้ว แม้ว่าในยุคหนึ่งมีความสับสนกันว่า
โรคที่แสดงอาการทางผิวหนังอื่นเป็นโรคติดต่อ
โรคสิวก็คงจะเป็นโรคติดต่อด้วย
จนพ่อแม่ไม่ยอมให้บุตรในวัยหนุ่มสาวพบปะกับเพื่อนฝูงที่เป็นสิว เพราะกลัวจะติดโรคสิว