ข่าวสาร

SME SPRING UP 2016

ACNOC เป็น 1 ใน 6 บูทที่ได้มาร่วมงาน SME SPRING UP 2016 ได้มาโชว์นวัตกรรมไทยไปไกลถึงต่างแดน มากกว่าความสำเร็จคือนวัตกรรมที่ก้าวไกล