ข่าวสาร

TOP THAI BRAND CAMBODIA PHNOM PENH EXHIBITION

ACNOC ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพสูงจากไทยไปจัดแสดงในงาน Top Thai Brand Cambodia Phnom Penh โดยในงานจัดแสดงสินค้าให้กับคนกัมพูชา และสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ได้รับร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในการเป็นเจ้าภาพ “Top ไทย BRAND Trade Fair” เจ้าของธุรกิจจำนวนมากจากประเทศอาเซียนและจีนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน