ข่าวสาร

TOP THAI BRANDS VIETNAM 2016

สินค้า ACNOC ไปไกลถึงเวียดนาม!! โดยในงานนี้สร้างความสัมพันธ์หว่าง 2 ประเทศ และร่วมพบปะกับคู่ค้าจากเวียดนาม โดยทางบูทเราได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะตลาดเวียดนามมีคนเป็นสิวมากกว่าประเทศไทย ถึง 2 เท่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จับมือกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในการเป็นเจ้าภาพ “Top ไทย BRAND Trade Fair” ใน 7 ประเทศในจังหวัดอาเซียนและจีนตอนใต้ Acnoc ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพสูงจากไทยไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้า