ข่าวสาร

YEN D SEASON 2

เยน-D รุ่น 2 จัดสำหรับการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเยาวชนภายในประเทศในกลุ่มอาเซียนมากกว่า 80 เจ้าของธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศกัมพูชารวมทั้งเจ้าของธุรกิจไทยแสดงให้เห็นถึงธุรกิจการสร้างเครือข่ายการทำธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ การมีสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของธุรกิจในประสบการณ์ทางธุรกิจร่วมกัน